X
X

X

Декларация за поверителност

1.   Обща информация
Уебсайтовете на Групата „Ховал“ (наричани по-нататък „Уебсайтове на Ховал“) включват корпоративния уебсайт на „Ховал“, уебсайтовете на дъщерните дружества на „Ховал“, уебсайтовете на дистрибуторите на „Ховал“, както и други уебсайтове с търговската марка „Ховал“. Уебсайтовете на „Ховал“ се управляват от компанията „Hoval Aktiengesellschaft“ („Ховал Актиенгезелшафт“), адрес: Лихтенщайн, Вадуц FL-9490, „Аущрасе“ 70 (наричана по-нататък „Ховал“), в сътрудничество с уебсайтовете на дъщерните дружества на „Ховал“ и уебсайтовете на дистрибуторите на „Ховал“.

Въпроси, свързани с директивата за защитата на личните данни могат да се изпращат на следния електронен адрес: info.bg@hoval.com. Общи въпроси относно продукти и услуги на Групата „Ховал“ могат също така да бъдат изпращани направо на съответните електронни адреси за контакт с дъщерните дружества на „Ховал“, които се намират на техните уебсайтове.

2. Клиентски данни и стандарти за сигурност
Когато посещавате уебсайтовете на „Ховал“, там съхраняваме различни видове информация. Можете да получите достъп до някои данни, когато се регистрирате за услуги или използвате системата за влизане, например с име, пощенски адрес, адрес на електронна поща, потребителска парола, сфери на интерес и т. н. Възможно е да получите достъп и до други данни, при условие че използвате определени услуги, когато поръчвате стоки или услуги, или когато осъществявате директна връзка с нас.

Тези данни се посочват във вашата декларация за съгласие.

Други, нелични данни се съхраняват във връзка с технически процедури като например IP адреси и „бисквитки“. „Ховал“ използва тези данни в своите уебсайтове за аналитични нужди с цел по-добра оптимизация при използването им от посетителите.

Ако желаете да прекратите обработването на данните, запознайте се със съдържанието на точки 4 – 7.

В своите уебсайтове „Ховал“ прилага стандарти за безопасност в съответствие със закона за защита на данните. Въпреки това не може напълно да се изключи неразрешен достъп на трети лица до данните и евентуална неправомерна употреба; „Ховал“ не носи отговорност за такива инциденти.

3. Получатели на данни и изпращане на данни в трети държави
Ние изпащаме вашите данни на компаниите от групата на „Ховал“ с оглед на тяхното централизирано администриране. Вашето изрично съгласие е необходимо в случаите, когато данните се обработват за маркетингови цели, например за получаване на бюлетин.

Компанията „Ховал“ гарантира, че без вашето изрично одобрение личните ви данни няма да бъдат продавани, разменяни, отдавани за временно ползване или предоставяни по друг начин на трети лица.

„Ховал“ също изпраща лични данни в трети държави. Това обикновено се основава на Решение на Европейската комисия относно адекватността на защитата (виж по-долу информацията за „Гугъл“ и „Фейсбук“, точки 5 – 7)

Само в изключителни случаи „Ховал“ изпраща ваши данни в трети държави към свои дъщерни дружества без решение на Комисията относно адекватността на защитата. В тези случаи адекватната обработка на данните се гарантира от вътрешнофирмено споразумение, основано на стандартните разпоредби за защита на данните на ЕС.

Ако съществуват законови предпоставки и от компанията „Ховал“ бъде поискано да направи това, тя запазва правото си да предоставя данни на публични органи.

Времето за обработка зависи от вашето съгласие и нормативната уредба като например правните срокове за съхранение на данните.

Ако обработката на данните се основава на вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време като уведомите нашия Отдел за обслужване на клиенти на адрес: info@hoval.com или като пишете на електронния адрес за защита на данните dpo@hoval.com, където също така можете да поискате информация относно обработката на вашите данни, да въведете промени във вашите данни ако е необходимо, да поискате анулиране, да ограничите обработката на данните и/или (да промените) целта на обработката на вашите данни.

Тази услуга е безплатна.

Ако желаете да упражните правото си да подадете жалба към „Ховал“, следва да се свържете с Органа за защита на данните в Лихтенщайн който е нашият компетентен надзорен орган (http://www.llv.li/#/1758).

4. Използване на „бисквитки“
Нашите уебсайтове използват „бисквитки“, т. е. данни за съответния уебсайт, които се съхраняват на файл в потребителските компютри и които идентифицират потребителя, който работи на даден компютър и използва интернет, като на въпросния файл се запазва информация за онлайн взаимодействието на същия потребител с дадения уебсайт, в резултат на което данните за предишната активност по отношение на същия уебсайт могат да бъдат временно запазени между две посещения на този уебсайт. „Бисквитките“ могат да се използват за персонализиране на HTML страници спрямо (нуждите на) потребителя.

5. Декларация за поверителност на данните, използвани от Google – „Universal Analytics“, „Ремаркетинг между устройства“ и приложните програмни интерфейси на Географските карти на Гугъл/Google Земя
За своите уебсайтове „Ховал“ използва „Google Universal Analytics“ и „Google ремаркетинг между устройства“ – инструменти за анализ на потребителското поведение в даден уебсайт, предлагани от компанията „Google“ Inc., както и услугите на „Географските карти на „Гугъл“ / „Google Земя“. Това позволява информацията от „Географските карти на „Google“ да се интегрира в уебстраниците на „Ховал“ и съответно да се използва отново. Инструментът „Google Analytics“ използва „бисквитки“ (сравни точка 4), които са текстови файлове, съхранявани на вашия компютър, за да помагат на съответния уебсайт да анализира как потребителят взаимодейства с него. Генерираните чрез „бисквитката“ данни за вашето потребление на уебсайта (включително и за вашия IP адрес), се изпращат на „Google“ и се съхраняват на техните сървъри в САЩ. „Ховал“ е пуснал в действие система за анонимизация на IP адресите (IP-Masking). „Google“ отрязва/анонимизира последния октет от IP адреса (на устройствата) в рамките на страните членки на ЕС, както и на други страни по споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи, пълният IP адрес се изпраща на сървърите на „Google“ в САЩ, където същият се съкращава. От името на доставчика на уебсайта, „Google“ използва тази информация с цел анализ на вашето потребление на въпросния уебсайт, като съставя отчети за потребителската активност на уебсайта за нуждите на неговия оператор, и също така предоставя на доставчика на уебсайта и други услуги, свързани с потребителската активност на неговия уебсайт и интернет потреблението. С функциите за взаимодействие (ремаркетинг) между терминални устройства, можете да получавате и на други ваши устройства персонализирани рекламни съобщения, съобразени с вашите интереси, регистрирани на друго терминално устройство (смартфон, таблет, стационарен компютър), в зависимост от предишното ви потребителско поведение и сърфиране. Също така използваме инструмента „Universal Analytics“ на „Google“, за да оценим данните от „AdWords“ и „double-click cookie“ за статистически цели.

„Google“ изисква вашето съгласие, което обикновено можете да активирате на потребителския си профил в „Google“. Можете да деактивирате съгласието си на следния интернет адрес: http://www.google.com/settings/ads 

Информация относно условията за ползване и декларация за поверителност на приложните програмни интерфейси на „Географските карти на „Google“ и „Google Earth“ може да бъде получена на следните интернет адреси: https://developers.google.com/maps/terms и http://www.google.com/policies/privacy

Можете да откажете използването на „бисквитки“ като промените настройките на вашия браузър. Но ако решите да направите това, имайте предвид, че се лишавате от възможността да се възползвате от пълната функционалност на съответния уебсайт. Освен това, можете да възпрепятствате събирането и използването на данни от страна на „Google“ („бисквитки“ и IP адреси) като свалите и инсталирате приставка на браузъра си от следния интернет адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Допълнителна информация относно условията за ползване и поверителността на данните може да бъде намерена на следните адреси: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.de/intl/en_uk/policies/ или https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

6. Декларация за поверителност на данните при използването на бутона +1 на Google
Бутонът +1 на „Google“ представлява начин за публично споделяне на информация навсякъде по света. Бутонът +1 помага на вас и на другите потрбители да получавате персонализирана информация от „Google“ и неговите партньори. Вашият бутон +1 може да стане видим за другите като анотация с вашето потребителско име и ваша снимка в мрежата от услуги на „Google“ (като например при показването на резултати от търсене или вашия профил в „Google“) или навсякъде по други уебсайтове и рекламни приложения в интернет. „Google“ записва информация относно активността на вашия бутон +1 с цел да осигурява на вас и на други потребители подобрено използване на предоставяните от „Google“ услуги. За използването на бутона +1 на трябва да имате публичен профил в „Google“, който е видим за всички останали потребители, което като минимум включва избраното от вас потребителско име за профила ви. Под същото име вие се появявате във всички интерфейси за услуги на „Google“, а в някои случаи това име може да замени други използвани от вас имена при споделянето на съдържание посредством профила ви в „Google“. Системата „Google“ може да показва на хора, които имат адреса на вашата електронна поща или друга лична информация, съдържащите се във вашия профил лични данни.

В допълнение към горното, „Google“ използва предоставената от вас информация в съответствие със своите действащи правила за поверителност https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. „Google“ може да публикува обобщени статистически данни за активността на потребителя и да изпраща тази информация до други потребители и партньори като например издатели, рекламодатели или свързани уебсайтове. 

7. Декларация за поверителност на данните при използването на приставките на Facebook (бутона за харесване) и ремаркетинг
Нашият уебсайт използва приставки от социални мрежи и маркери за ремаркетинг, предоставени от уебсайта за социални контакти: facebook.com, който се управлява от компанията „Facebook“ Inc. със седалище на адрес: САЩ, Калифорния 94304, Пало Алто, бул. „Саут Калифорния“ № 1601, по-нататък наричан „Фейсбук“. На нашите уебсайтове приставките се разпознават по логото на „Фейсбук“ или бутона за харесване. Обща информация за приставката на „Фейсбук“ можете да намерите следния интернет адрес: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато се обръщате към уебстраница, съдържаща приставка от този тип, тогава се създава директна връзка между вашия браузър и сървърите на „Фейсбук“. Съдържанието на приставките се предава директно на вашия браузър от „Фейсбук“ и се включва от него в уебстраницата. Когато влезете в приставките, „Фейсбук“ получава информация за това, че сте се обърнали към съответната страница на нашия уебсайт. Ако сте се вписали във „Фейсбук“, посещението ви в наша уебстраница има активна връзка с вашия профил във „Фейсбук“. Ако взаимодействате с приставките, например като щракнете върху бутона "Харесвам" или въведете коментар, съответната информация се предава от вашия браузър директно на „Фейсбук“ и се съхранява от него. Причините за събирането на данни и техния обхват, а също и информация за начина, по който те биват обработвани и използвани от „Фейсбук“, както и вашите права в това отношение и възможностите за настройка на опции за защита на личните ви данни, могат да бъдат намерени в политиката за поверителност на „Фейсбук“ на адрес: (www.facebook.com/policy.php). Ако не желаете „Фейсбук“ да събира информация за вас посредством нашите уебсайтове, трябва да се отпишете от „Фейсбук“ преди да посетите някой от тези сайтове или да блокирате приставките на „Фейсбук“ като използвате добавки/приставки за браузъра си като например "Facebook блокер".

8. Бюлетин
На нашите уебсайтове предлагаме бюлетин, за чието получаване можете да се абонирате в тях. При заявяване на желание за получаване на бюлетина, вие давате съгласието си адресът на вашата електронна поща да бъде съхраняван в нашата база данни, за да ви изпращаме бюлетина. Адресът на вашата електронна поща се използва единствено за изпращане на нашия бюлетин или във връзка с целите, за които сте дали съгласието си. За да получавате бюлетина, трябва да потвърдите желанието си като щракнете върху изпратената от нас хипервръзка (двойна проверка). Във всеки един момент можете да анулирате своя абонамент за получаване на бюлетина като използвате подходящата хипервръзка директно в бюлетина или като ни уведомите на следния електронен адрес: info@hoval.com.

9. Разни
Настоящите правила за защита на данните могат да бъдат променяни от „Ховал“ по всяко време и ако не е взето друго решение, те винаги влизат в сила от датата на тяхното изменение.

Ако имате допълнителни въпроси относно настоящата декларация за поверителност или други актуални интереси относно защитата на данните, можете да пишете на адрес: dpo@hoval.com.

Copyright 2017 - „Ховал Актиенгезелшафт“

Последна актуализация: 07.11.2017 г.

X

Притежател

Ховал ЕООД
ул. Равногор 1
1797 София
България

Тел..: +359 2 444 51 21
Мобилен.: +359 888 444 571
E-Mail: info.bg@hoval.com
Internet: www.hoval.bg

ЕИК: 202977363

ДДС No: BG202977363

X
<
<Hазад
>

UltraSol®

Екологично

Ефективно използване на безплатна енергия


Слънчеви колектори за топла вода.
Използвайте безплатната енергия на слънцето, за да запоплите водата в къщи.

Соларните колектори UltraSol са много тънки (отлята алуминиева рамка с дебелина само 5 см), много леки (само 39 кг) и много ефективни (абсорбираща площ 2,36 кв.м и коефициент на ефективност над 85%), те са с антирефлексно покритие и са едно изключително бижу за Вашия покрив.

Икономично

Висок годишен приход от слънчева енергия


Слънчевите колектори UltraSol предлагат ефективно затопляне на битовата гореща вода, чрез използване на слънчевата енергия с над 85% ефективсност.

С използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като слънцето, Вие помагате да се намали консумацията на изкопаеми горива и да опазим околната среда.

Имате възможност за финансиране, когато използвате ВЕИ.

Интелигентно

Гъвкав дизайн и монтаж


Слънчеви колектори за топла вода - те са ултра тънки и ултра леки, имат малка височина и голяма стабилност, благодарение на изискан дизайн с изключително тънка отлята алуминиева рамка

Всички начини за монтаж на колектора на покрива са възможни

Минималък отблясък от слънцето, благодарение на антирефлексното стъкло.

Лесно

Лесна система за монтаж


Бърз и лесен монтаж за двата вида слънчеви колектора UltraSol и UltraSol eco. Лесна хидравлична връзка между колекторите, благодарение на медна серпентина с 4 извода

Удобно управление и контрол, благодарение на обща контролна система за отопление, топла вода и соларна инсталация.

Без опасност от прегряване на системата и без необходимост от източване.

UltraSol®


Слънчеви колектори за топла вода.
Използвайте безплатната енергия на слънцето, за да запоплите водата в къщи.

Соларните колектори UltraSol са много тънки (отлята алуминиева рамка с дебелина само 5 см), много леки (само 39 кг) и много ефективни (абсорбираща площ 2,36 кв.м и коефициент на ефективност над 85%), те са с антирефлексно покритие и са едно изключително бижу за Вашия покрив.


Слънчевите колектори UltraSol предлагат ефективно затопляне на битовата гореща вода, чрез използване на слънчевата енергия с над 85% ефективсност.

С използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като слънцето, Вие помагате да се намали консумацията на изкопаеми горива и да опазим околната среда.

Имате възможност за финансиране, когато използвате ВЕИ.


Слънчеви колектори за топла вода - те са ултра тънки и ултра леки, имат малка височина и голяма стабилност, благодарение на изискан дизайн с изключително тънка отлята алуминиева рамка

Всички начини за монтаж на колектора на покрива са възможни

Минималък отблясък от слънцето, благодарение на антирефлексното стъкло.


Бърз и лесен монтаж за двата вида слънчеви колектора UltraSol и UltraSol eco. Лесна хидравлична връзка между колекторите, благодарение на медна серпентина с 4 извода

Удобно управление и контрол, благодарение на обща контролна система за отопление, топла вода и соларна инсталация.

Без опасност от прегряване на системата и без необходимост от източване.

HomeVent®

Екологично

Свеж пресен въздух в дома Ви денонощно


С комфортната вентилация домът Ви, не само ще "диша", но и ще спести ценна енергия за отопление.

От липсата на необходимост да се отварят прозорците, за да влезне пресен въздух в дома Ви, Вие ще спестите близо 20% от сметките за отопление и охлаждане на дома Ви.

Икономично

Икономичен - само 60 W ел. енергия.


Комфортната вентилация HomeVent постига високоефективна рекуперация до 130%, чрез патентован ротационен топлообменник. Чрез него се оползотворява не само топлината, но и влагата от засмуквания въздух.

Не се изисква допълнително подгряване на въздуха с ел. нагревател, а самия апарат има забележително малка консумация на енергия - само 60W

Интелигентно

Лесен за монтаж.
Изключително безшумен.


Рекуператорният блок за комфортна вентилация HomеVent, може да се монтира на различни места във Вашия дом и във всяка една позиция, без ограничения.

Изключително лесен е за обслужване чрез бърз достъп за поддръжка и сервиз

Лесно въвеждане в експлоатация чрез plug & play система

Контролер със сензорен екран, с вграден датчик за CO2.

Лесно

Здравословен климат в дома.
Край на шума, праха и алергиите.


С комфортната вентилация Вие ще имате постоянно свеж въздух в дома и оптимален комфорт, благодарение на ротационния топлообменник в сърцето на HomeVent, който оползотворява и поддържа оптимална топлина и влажност.
Край на шума, праха, алергиите и край на неприятните миризми. Вашето здраве е защитено чрез подаване на филтриран от полени и прах въздух в помещенията.
Приятна температура не само през зимата, но и през лятото, чрез използване на опцията CooVent за рекуперация на студ.

HomeVent®


С комфортната вентилация домът Ви, не само ще "диша", но и ще спести ценна енергия за отопление.

От липсата на необходимост да се отварят прозорците, за да влезне пресен въздух в дома Ви, Вие ще спестите близо 20% от сметките за отопление и охлаждане на дома Ви.


Комфортната вентилация HomeVent постига високоефективна рекуперация до 130%, чрез патентован ротационен топлообменник. Чрез него се оползотворява не само топлината, но и влагата от засмуквания въздух.

Не се изисква допълнително подгряване на въздуха с ел. нагревател, а самия апарат има забележително малка консумация на енергия - само 60W


Рекуператорният блок за комфортна вентилация HomеVent, може да се монтира на различни места във Вашия дом и във всяка една позиция, без ограничения.

Изключително лесен е за обслужване чрез бърз достъп за поддръжка и сервиз

Лесно въвеждане в експлоатация чрез plug & play система

Контролер със сензорен екран, с вграден датчик за CO2.


С комфортната вентилация Вие ще имате постоянно свеж въздух в дома и оптимален комфорт, благодарение на ротационния топлообменник в сърцето на HomeVent, който оползотворява и поддържа оптимална топлина и влажност.
Край на шума, праха, алергиите и край на неприятните миризми. Вашето здраве е защитено чрез подаване на филтриран от полени и прах въздух в помещенията.
Приятна температура не само през зимата, но и през лятото, чрез използване на опцията CooVent за рекуперация на студ.

BioLyt®

Екологично

Ниско въздействие върху околната среда


Пелетен котел от изключително висок клас с ниски CO2 емисии, чрез изключително ефективно горене

Устойчива и възобновяема топлинна енергия

Дърво и слънце - печеливша комбинация за бъдещо устойчиво отопление.

Икономично

Пести пари и въглерод едновременно


Котел на пелети с мощности от 50 до 160 kW и ниски топлинни разходи

Ефективно използване на гориво поради модулираща система за подаване на гориво

Ниска консумация на ел. енергия

Възможно финансиране при използване на възобновяеми енергийни източници

Възможно е опция за удължена гаранция и сервиз

Интелигентно

Пелетният котел е перфектен избор, когато осъвременявате вашата система.


Напълно автоматизиран пелетен котел.
Малки изисквания за пространство, благодарение на компатни размери

Гъвкаво, автоматично засмукване на пелети на разстояние до 25 метра

Мощна комбинация заедно с вашата съществуваща котелна централа

Лесно

Надеждна и лесна за употреба


Котелът има напълно автоматизирана система доставка на пелети.

Автоматизирано почистване на нагревни повърхности и горелка

Лесна поддръжка и лесно отстраняване на пепелта. Уникална пиролизна горелка: "изпарява" пелетите и изгаря газовете с максимална енергийна ефективност. От 1 тон пелети - само 5 кг пепел, която се събира в специално куфарче на колела под котела.

Лесно е да се следват инструкциите за работа

BioLyt®


Пелетен котел от изключително висок клас с ниски CO2 емисии, чрез изключително ефективно горене

Устойчива и възобновяема топлинна енергия

Дърво и слънце - печеливша комбинация за бъдещо устойчиво отопление.


Котел на пелети с мощности от 50 до 160 kW и ниски топлинни разходи

Ефективно използване на гориво поради модулираща система за подаване на гориво

Ниска консумация на ел. енергия

Възможно финансиране при използване на възобновяеми енергийни източници

Възможно е опция за удължена гаранция и сервиз


Напълно автоматизиран пелетен котел.
Малки изисквания за пространство, благодарение на компатни размери

Гъвкаво, автоматично засмукване на пелети на разстояние до 25 метра

Мощна комбинация заедно с вашата съществуваща котелна централа


Котелът има напълно автоматизирана система доставка на пелети.

Автоматизирано почистване на нагревни повърхности и горелка

Лесна поддръжка и лесно отстраняване на пепелта. Уникална пиролизна горелка: "изпарява" пелетите и изгаря газовете с максимална енергийна ефективност. От 1 тон пелети - само 5 кг пепел, която се събира в специално куфарче на колела под котела.

Лесно е да се следват инструкциите за работа