X
X

X

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Strony internetowe należące do Grupy Hoval (zwane dalej "strony internetowe Hoval") zawierają: korporacyjną stronę internetową firmy Hoval, strony internetowe należące do krajowych firm Hoval, strony internetowe partnerów dystrybucyjnych Hoval, jak również inne strony internetowe prowadzone pod marką Hoval. Strony internetowe Hoval są prowadzone przez Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (zwane dalej "Hoval") we współpracy z krajowymi firmami Hoval oraz partnerami dystrybucyjnymi Hoval.

Pytania dotyczące dyrektywy w sprawie ochrony danych prosimy kierować na adres e-mail: info@hoval.com. Pytania ogólne dotyczące produktów i usług firmy Hoval, można przesyłać bezpośrednio na adresy kontaktowe krajowych firm Hoval, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych.

2. Dane klienta / standardy bezpieczeństwa

Odwiedzając naszą stronę internetową, przechowywane są przez nas różne informacje. Użytkownik sam podaje niektóre ze swoich danych podczas rejestracji lub korzystając z systemu logowania, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło użytkownika oraz obszary zainteresowań itp. Użytkownik może podać inne dane podczas zamawiania towaru, korzystania z usług lub w momencie podjęcia bezpośredniego kontaktu z nami.

Dane te zostaną ogłoszone w deklaracji zgody.

Inne dane nieosobowe są przechowywane ze względu na procedury techniczne, np. adresy IP oraz pliki cookies. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju analiz naszej strony internetowej w celu jej lepszej optymalizacji dla odwiedzających.

Możliwość zatrzymania przetwarzania danych osobowych została opisana w rozdziałach 4-7.

Firma Hoval stosuje się do standardów bezpieczeństwa stron internetowych Hoval zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Niemniej nie można całkowicie wykluczyć nieuprawnionego dostępu stron trzecich do danych i ich niewłaściwego użycia. Hoval nie ponosi odpowiedzialności za takie incydenty.

3. Używanie i rozpowszechnianie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe użytkownika w ramach spółek Grupy Hoval do celów administracji centralnej. Dodatkowa zgoda użytkownika będzie wymagana w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, np. za otrzymywanie newslettera.

Hoval gwarantuje, że bez wyraźnej zgody użytkownika, jego dane osobowe nie zostaną sprzedane, wymienione, wypożyczone ani udostępnione w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim. Hoval przekazuje również dane osobowe do krajów trzecich. Zwykle jest to oparte na decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej adekwatności (patrz Google i Facebook – rozdziały 5 do 7).

Firma Hoval przekaże dane użytkownika do kraju trzeciego firmie zależnej Hoval w wyjątkowych przypadkach bez decyzji Komisji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony. W takich przypadkach umowa między przedsiębiorstwami oparta na standardowych klauzulach prywatności UE zapewnia odpowiednie przetwarzanie.

Jeżeli istnieją prawne przesłanki, a Hoval jest do tego zobowiązany, zastrzeżono prawo do przekazania danych organom publicznym.

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od zgody użytkownika i podstawy prawnej, takich jak prawne okresy przechowywania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nasz dział Obsługi Klienta info@hoval.com lub pisząc na adres kontaktowy ochrony danych dpo@hoval.com. Użytkownik może zażądać informacji o przetwarzaniu danych, poprawienie danych jeśli zaistnieje taka potrzeba, anulowanie danych, ograniczenie przetwarzania i / lub sprzeciw wobec przetwarzania danych za pomocą tego samego adresu kontaktowego. Ta usługa jest bezpłatna.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do złożenia skargi na Hoval, prosimy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w Liechtensteinie jako naszym właściwym organem nadzoru (http://www.llv.li/#/1758).

4. Pliki cookies

Strony internetowe firmy Hoval wykorzystują pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez serwis internetowy. Pliki te identyfikują komputer użytkownika i od tej pory na nim działają. Pliki cookies mogą zapamiętywać informacje na temat odwiedzanych stron internetowych przez użytkowników. Dostosowują one zawartości przeglądanych witryn do indywidualnych potrzeb oraz preferencji użytkowników. Plik cookie można wykorzystać do dostosowania stron HTML do użytkownika. Każdy użytkownik może nie zaakceptować polityki cookies, w tym przypadku należy pamiętać, że wyłączenie cookies może przyczynić się do ograniczenia niektórych funkcjonalności stron internetowych.

5. Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z Google Universal Analytics, Google Remarketing i Google Maps / Earth API

Firma Hoval korzysta z Google Universal Analytics oraz Google Remarketing dla stron internetowych należących do firmy Hoval, które służą do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (dalej zwane „Google”), a także usług z Google Maps / Earth API. Dzięki temu informacje z Map Google mogą zostać zintegrowane ze stronami internetowymi Hoval i odpowiednio pobrane. Google Analytics używa ‘plików cookies’ (patrz pkt.4), czyli plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarki internetowej w komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu w jaki korzysta on z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat sposobu korzystania z witryn internetowych przez użytkowników (wliczając w to jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Hoval uaktywniła maskowanie adresów IP. Google będzie utajniać ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA. W imieniu operatora strony Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z internetu dostawcy na stronie. Dzięki funkcjom różnych urządzeń, oparte na zainteresowaniach spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały zarejestrowane na innym urządzeniu (komórce, tablecie, komputerze) w zależności od wcześniejszego użycia i zachowania podczas korzystania z internetu, mogą być wyświetlane na innym urządzeniu.

Korzystamy również z Google Universal Analytics do oceny danych z AdWords i plików cookie podwójnego kliknięcia do celów statystycznych. Google wymaga zgody użytkownika, która zazwyczaj jest aktywowana na jego koncie Google. Możesz wyłączyć tę zgodę pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads

Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności Google Maps / Earth API można uzyskać pod adresem:

https://developers.google.com/maps/terms; http://www.google.com/policies/privacy

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może przyczynić się do ograniczenia funkcjonalności stron internetowych. Ponadto można zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Google (plików cookie i adresów IP) pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która dostępna jest pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html; https://www.google.de/intl/pl/policies/

Lub:

https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

6. Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z Google +1

Przycisk Google +1 jest sposobem, aby podzielić się informacjami na temat opinii publicznej ze światem, pomaga on również otrzymywać spersonalizowane treści od Google oraz jego partnerów. Google +1 konkretnego użytkownika może pojawić się jako adnotacja z nazwą jego profilu i zdjęciem w usługach Google (takie jak wyniki wyszukiwania lub na profilu Google) lub w innym miejscu na stronach internetowych czy reklamach w internecie.

Google rejestruje informacje o aktywności użytkowników w Google +1, aby zapewnić wszystkim użytkownikom lepsze doświadczenie w usługach Google. W celu użycia przycisku Google +1 potrzebne jest założenie publicznego profilu w Google z opcją dostępu dla wszystkich użytkowników. Profil ten powinien zawierać co najmniej nazwę, która została wybrana dla profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach oferowanych przez Google, a w niektórych przypadkach może ona zostać zastąpiona przez nazwę używaną przy udostępnianiu treści w ramach konta Google. Google może wyświetlać profile użytkowników dla innych którzy mają adres e-mail lub inne informacje pozwalające na zidentyfikowanie użytkowników.

Google +1 wykorzystuje dostarczone informacje przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki prywatności Google (https://www.google.de/intl/pl/policies/). Google może udostępnić statystki podsumowujące aktywność użytkowników w Google +1 oraz przekazać je do wszystkich użytkowników, ich partnerów takich jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony.

7. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczących z korzystania z wtyczek Facebooka (takich jak przycisk) i Remarketingu.

Strona internetowa firmy Hoval korzysta z wtyczek należących do mediów społecznościowych oraz znaczników remarketingowych udostępnianych przez portal społecznościowy facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej zwany „Facebook”). Wtyczki te są oznaczone logiem Facebooka lub przyciskiem „Lubię to” na stronach internetowych firmy Hoval. Wtyczki dotyczące Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli użytkownik otworzy stronę internetową zawierającą wtyczkę o tym charakterze z witryny internetowej firmy Hoval, zostanie ustawione bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem Facebooka. Zawartość wtyczek jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki przez Facebooka i zostaje włączona na stronie internetowej. Podczas korzystania z wtyczki, Facebook zostaje poinformowany o fakcie, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę z naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku jego wizyta na stronie internetowej firmy Hoval może być powiązana z jego kontem. Jeśli nastąpi interakcja użytkownika z wtyczkami np. poprzez kliknięcie „Lubię to!”, lub wpisanie komentarza, to odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i zostaną przez niego przechowywane. Powodem i zakresem zbierania danych i informacji na temat sposobu, w jaki dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane przez Facebooka, a także prawa użytkownika w tym zakresie i stawienia opcji ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (www.facebook.com/policy.php).

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził o nim dane za pośrednictwem naszej strony internetowej musi wylogować się ze swojego konta na Facebooku przed wizytą na naszej stronie internetowej lub zablokować wtyczkę Facebook. Wtyczkę można znaleźć w narzędziach przeglądarki jako dodatek pod nazwą „Facebook Blocker”.

8. Newsletter

Firma Hoval oferuje newsletter, który można subskrybować. Rejestrując się do newslettera, użytkownik wyraża zgodę, aby jego adres e-mail został zapisany w naszej bazie danych oraz na otrzymywanie naszego newslettera drogą elektroniczną. Podany adres e-mail jest używany jedynie do celów wysyłania newslettera lub do celów na które użytkownik wyraził zgodę. Aby otrzymywać newsletter, użytkownik musi potwierdzić link aktywacyjny (podwójny wybór). Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili za pomocą kliknięcia w odpowiedni link, który znajduje się bezpośrednio w newsletterze lub wysyłając informacje na adres e-mail: info@hoval.pl

9. Więcej

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w dowolnym momencie modyfikowana przez Hoval i wejdzie w życie w dniu zmiany, o ile nie postanowiono inaczej.

W razie dalszych pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub innych tematów związanych z ochroną danych, skontaktuj się z nami: dpo@hoval.com.

Prawa autorskie 2017 -  Hoval Aktiengesellschaft

Data ostatniej aktualizacji: 07.11.2017

X

Dane firmy

Hoval Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
Polska

Tel.: 61 659 38 10
Fax.: 61 659 38 19
E-mail: info@hoval.pl
Internet: www.hoval.pl
LinkeIn: Klik!

Regon 472181711
Numer NIP: 725-17-32-804
KRS: 0000045975

<
<Powrót
>

UltraGas®

Ekologiczny

Czyste spalanie dzięki systemowi Ultraclean®


System spalania Ultraclean® i modulowany palnik promiennikowy dopasowuje dokładnie wydajność do wymogów, redukuje częstotliwość przełączeń i gwarantuje czyste, niskoemisyjne i oszczędne spalanie.

Wyróżnia się bardzo prostym połączeniem hydraulicznym, brakiem potrzeby minimalnego przepływu wody oraz funkcją bufora.

Hoval UltraGas® jest jednym z najlepszych przykładów jak można poprzez kocioł kondensacyjny przejąć odpowiedzialność za energię i ochronę środowiska.

Ekonomiczny

Niezrównana efektywność dzięki wymiennikowi ciepła aluFer®


Niezrównana wydajność dzięki opatentowanemu wymiennikowi ciepła aluFer®

Wzrost sprawności do 9% porównując do innych kotłów kondensacyjnych dzięki oddzielnym przepływom powrotnym niskiej i wysokiej temperatury.

Niskie zużycie energii przez pompy obiegowe dzięki dużej pojemności wodnej.

Wskaźnik zużycia energii zapewnia stałą kontrolę kosztów.

Inteligentny

Wszechstronna praca


Oszczędność miejsca dzięki swojej zwartej budowie.

Szybki montaż zapewniają różnorodne opcje podłączeń oraz zintegrowany czujnik ciśnienia wody.

Szeroki zakres zastosowań dzięki wielu możliwym kombinacjom instalacji.

Możliwość osiągnięcia większej mocy przy użyciu podwójnych lub wielu kotłów z jednym systemem sterowania.

Łatwy

Prosta obsługa


Łatwa obsługa dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika, czystemu spalaniu i inteligentnemu projektowi.

Dziecinnie prosty jeden system sterowania TopTronic®E.

Komfortowa, zdalna obsługa przy użyciu TopTronic®E online.

UltraGas®


System spalania Ultraclean® i modulowany palnik promiennikowy dopasowuje dokładnie wydajność do wymogów, redukuje częstotliwość przełączeń i gwarantuje czyste, niskoemisyjne i oszczędne spalanie.

Wyróżnia się bardzo prostym połączeniem hydraulicznym, brakiem potrzeby minimalnego przepływu wody oraz funkcją bufora.

Hoval UltraGas® jest jednym z najlepszych przykładów jak można poprzez kocioł kondensacyjny przejąć odpowiedzialność za energię i ochronę środowiska.


Niezrównana wydajność dzięki opatentowanemu wymiennikowi ciepła aluFer®

Wzrost sprawności do 9% porównując do innych kotłów kondensacyjnych dzięki oddzielnym przepływom powrotnym niskiej i wysokiej temperatury.

Niskie zużycie energii przez pompy obiegowe dzięki dużej pojemności wodnej.

Wskaźnik zużycia energii zapewnia stałą kontrolę kosztów.


Oszczędność miejsca dzięki swojej zwartej budowie.

Szybki montaż zapewniają różnorodne opcje podłączeń oraz zintegrowany czujnik ciśnienia wody.

Szeroki zakres zastosowań dzięki wielu możliwym kombinacjom instalacji.

Możliwość osiągnięcia większej mocy przy użyciu podwójnych lub wielu kotłów z jednym systemem sterowania.


Łatwa obsługa dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika, czystemu spalaniu i inteligentnemu projektowi.

Dziecinnie prosty jeden system sterowania TopTronic®E.

Komfortowa, zdalna obsługa przy użyciu TopTronic®E online.

UltraOil®

Ekologiczny

Niski poziom emisji


Minimalne emisje siarki ze względu na naftowy olej opałowy.

Niskie emisje CO2 ze względu na minimalne zużycie paliwa.

Czysty i ekonomiczny ze względu na mniejszą liczbę rozruchów palnika.

Ekonomiczny

Opatentowany wymiennik ciepła aluFer®


Niskie koszty ogrzewania zapewnione przez najnowszą konstrukcję kotła kondensacyjnego z wymiennikiem ciepła aluFer®.

Mniejsze zużycie energii elektrycznej ze względu na dużą zawartość wody.

Wyższa wydajność energetyczna dzięki technologii dwustopniowego palnika.

Inteligentny

Wszechstronna praca


Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji.

Skrócony czas instalacji ze względu na elastyczne opcje połączeń.

Prosta integracja z istniejącymi lub nowymi systemami.

Łatwy

Prosta obsługa


Niskie koszty utrzymania ze względu na efekt samoczyszczenia.

Przyjazny system sterowania TopTronic®E.

Komfortowa, zdalna konserwacja przy użyciu TopTronic®E online.

UltraOil®


Minimalne emisje siarki ze względu na naftowy olej opałowy.

Niskie emisje CO2 ze względu na minimalne zużycie paliwa.

Czysty i ekonomiczny ze względu na mniejszą liczbę rozruchów palnika.


Niskie koszty ogrzewania zapewnione przez najnowszą konstrukcję kotła kondensacyjnego z wymiennikiem ciepła aluFer®.

Mniejsze zużycie energii elektrycznej ze względu na dużą zawartość wody.

Wyższa wydajność energetyczna dzięki technologii dwustopniowego palnika.


Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji.

Skrócony czas instalacji ze względu na elastyczne opcje połączeń.

Prosta integracja z istniejącymi lub nowymi systemami.


Niskie koszty utrzymania ze względu na efekt samoczyszczenia.

Przyjazny system sterowania TopTronic®E.

Komfortowa, zdalna konserwacja przy użyciu TopTronic®E online.

Thermalia®

Ekologiczny

Wykorzystanie energii ekologicznej środowiska


80% czystej energii uzyskujemy ze środowiska, natomiast 20% z energii elektrycznej.

Ekologiczna energia uzyskana z zasobów ziemi lub wód gruntowych.

CO2 - neutralne i szczególnie przyjazne dla środowiska w połączeniu z ekologiczną energią.

Prosta regulacja czasu pracy sprzyja energii - świadome ogrzewanie.

Ekonomiczny

20% energii wykorzystuje 100% ciepła


Doskonała wydajność energetyczna (COP) dzięki innowacyjnej technologii.

Niezmiennie wysoka efektywność dzięki wykorzystaniu energii z ziemi lub z wód gruntowych.

Oszczędności kosztów energii dzięki szerokiej gamie wydajnych pomp ciepła (od 6 kW do 17 kW).

Wskaźnik zużycia energii dla stałej kontroli kosztów.

Inteligentny

Kompletny i elastyczny system


Szybka instalacja za pomocą kompletnego, gotowego do podłączenia systemu (od 6 do17).

Dwa poziomy wyjściowe dla optymalnej pracy (tak jak w typie 20).

Modulowana moc wyjściowa (tylko Thermalia® compact M).

Aplikacja na Smartphone ułatwia zarządzanie systemem. Teraz możesz go kontrolować gdy jesteś w drodze oraz odbierać komunikaty systemowe w czasie rzeczywistym.

Łatwy

Wysoki komfort cieplny oraz cicha praca urządzenia


Wysoki komfort cieplny dzięki połączeniu on-line z prognozą pogody - dostosowanie warunków wewnętrznych do temperatury zewnętrznej oraz promieniowania słonecznego

3 łożyskowa budowa zapewnia przyjemną i cichą pracę dzięki niskiemu poziomowi szumów.

Zapewnia ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową.

Z łatwością łączy się z instalacjami słonecznymi dla jeszcze większej równowagi ekologicznej.

Opcjonalna funkcja chłodzenia pasywnego we wszystkich modelach zapewnia efektywne i oszczędne chłodzenie.

Thermalia®


80% czystej energii uzyskujemy ze środowiska, natomiast 20% z energii elektrycznej.

Ekologiczna energia uzyskana z zasobów ziemi lub wód gruntowych.

CO2 - neutralne i szczególnie przyjazne dla środowiska w połączeniu z ekologiczną energią.

Prosta regulacja czasu pracy sprzyja energii - świadome ogrzewanie.


Doskonała wydajność energetyczna (COP) dzięki innowacyjnej technologii.

Niezmiennie wysoka efektywność dzięki wykorzystaniu energii z ziemi lub z wód gruntowych.

Oszczędności kosztów energii dzięki szerokiej gamie wydajnych pomp ciepła (od 6 kW do 17 kW).

Wskaźnik zużycia energii dla stałej kontroli kosztów.


Szybka instalacja za pomocą kompletnego, gotowego do podłączenia systemu (od 6 do17).

Dwa poziomy wyjściowe dla optymalnej pracy (tak jak w typie 20).

Modulowana moc wyjściowa (tylko Thermalia® compact M).

Aplikacja na Smartphone ułatwia zarządzanie systemem. Teraz możesz go kontrolować gdy jesteś w drodze oraz odbierać komunikaty systemowe w czasie rzeczywistym.


Wysoki komfort cieplny dzięki połączeniu on-line z prognozą pogody - dostosowanie warunków wewnętrznych do temperatury zewnętrznej oraz promieniowania słonecznego

3 łożyskowa budowa zapewnia przyjemną i cichą pracę dzięki niskiemu poziomowi szumów.

Zapewnia ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową.

Z łatwością łączy się z instalacjami słonecznymi dla jeszcze większej równowagi ekologicznej.

Opcjonalna funkcja chłodzenia pasywnego we wszystkich modelach zapewnia efektywne i oszczędne chłodzenie.